החוק להסדרת הטיפול באריזות

החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א – 2011 ובשמו המקוצר "חוק האריזות" מבקש לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת מאריזות. זו מהווה חלק ניכר מכמות הפסולת הביתית המיוצרת בארץ ועם העלייה במודעות לשמירה על איכות הסביבה, הוחלט כי יש מקום לפעול לצמצומה.

על מנת להשיג מטרה זו, מטיל חוק האריזות חובה על יצרנים ויבואנים של אריזות, או מוצרים ארוזים, למחזר פסולת של מוצריהם. בכדי לוודא כי בתי העסק, ימלאו את חובתם זו, קבע החוק  כי על כל יצרן או יבואן, לפנות אל "גוף מוכר" כהגדרתו בחוק ואותו גוף ישמש כמפקח ויוודא כי בית העסק ממחזר את מוצריו.

בנוסף לחובת המחזור, מחייב החוק את היצרנים והיבואנים גם בחובת דיווח, במסגרתה הם נדרשים להגיש דו"ח מפורט עם נתונים שונים וביניהם, כמה מוצרים מכרו בארץ בכל שנה. יודגש כי אי התקשרות עם "גוף מוכר" ואי מילוי אחר הוראות החוק, עלולים להוביל להטלת קנסות כבדים.

מיהו בעצם "גוף מוכר"?

זוהי חברה, העומדת בשני תנאים: התנאי הראשון הוא, כי החברה אינה פועלת למטרת רווח וכל מטרתה היא לוודא כי היצרן או היבואן, ממלא אחר הוראות החוק. התנאי השני הוא, כי החברה קיבלה אישור מהמשרד להגנת הסביבה לשמש כגוף מוכר. נכון להיום, חברה אחת בלבד משמשת כגוף מוכר והיא חברת ת.מ.י.ר.

אפליקציה להכנת הדו"ח השנתי

החובה להכנת הדו"ח השנתי, הביאה עמה חשש רב לבתי העסק, משום שהדבר כרוך בהשקעה של זמן ומשאבים. אולם יש גם דרך אחרת! חברת S.G, מציעה ליצרנים וליבואנים, אפליקציה ייחודית, אפליקציית פרו פק, אשר תאפשר להם להתכונן לדו"ח השנתי בקלות ובמהירות ולמלא את חובתם על פי חוק, תוך חסכון בזמן ובעלויות. לקוחות פרו-פק נהנים גם מליווי שוטף של החברה, ללא עלות נוספת, דבר המבטיח ניצול מלא של האפליקציה.

למידע נוסף השאירו פרטים

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם